• ورود به سایت
  • آدرس : قم،72تن،ابتدای جاده کوه سفید ،قبل زیر گذر کوچه 16پلاک27
  • شماره تماس : 09125514970

آشنای با توربو شارژ | قم تعمیرگاه فوق تخصصی تکنیک

پنل مدیریت

مشاوره رایگان : 
09125514970


آشنای با توربو شارژ

آشنای با توربو شارژ

توربوشارژر  شامل یک  کمپرسور  و یک توربین می‌باشد  که هر دو  روی شفت  نصب شده اند 
توربین توسط گازهای خروجی حاصل از احتراق چرخانیده می‌شود به این ترتیب انرژی این گازها
که در صورت نبودن توربوشارژ تلف می‌شد برای چرخانیدن کمپرسور استفاده می‌شود و هوای
بیشتری برای سیلندرها موتور تامین می‌کند توربو شارژ دارای یک قسمت دوار (روتور) است که
شامل یک شفت می‌باشد و یک سر ان توربین و سر دیگر ان یک کمپرسور نصب  شده است این
قسمت دوار داخل یک پوسته قرار گرفته که دارای دو محفظه یکی توربین و دیگری برای کمپرسور
می باشد گازهای خروجی موتور مستقیما وارد محفظه توربین شده و توربین و در نتیجه کمپرسور
را با سرعت  بالایی  به چرخش  وا می‌دارند از هوا از مرکز محفظه کمپرسور مکیده شده و تحت
فشار قرار گرفته و توسط نیروی گریز از مرکز که  بواسطه  سرعت بسیار بالای چرخش کمپرسور
ناشی می‌شود به درون  موتور  رانده می‌شود به  این  ترتیب  هوای بیشتری به داخل  سیلندر
ارسال می‌گردد  اگر سوخت بیشتری به  داخل سیلندرها تزریق شود انرژی گازهای خروجی نیز
افزایش یافته و در نتیجه سرعت چرخش توربوشارژ نیز بالاتر می‌رود این امر سبب افزایش هوای
تامین شده برای موتور می‌گردد

خطا درnt:commentdisplay_block?&all&all&desc

فرم ارسال نظر